הרצאה בספרייה הלאומית: נתגלו כתבי יד חדשים

שלום לידידי, מורי ורבותי
ברשותכם, אני מצרף לכאן הזמנה מהספריה הלאומית בירושלים.
מדובר בכתבי יד משובחים, ראשונים במעלה, שהספרייה הלאומית רכשה לטובת לומדי התורה.
ההרצאות במושב, ניתנות מפי היסטוריונים מהחשובים ביותר בתחום מחקר מדעי היהדות.
בכבוד רב,
אליהו סולוביציק

שיעורים מרתקים מבית ‘מטמוני ארץ’ – המשך יבא

שיעורי ‘מתחת לפני השטח’, ארכיאולוגיה יהודית – הקרן למורשת הכותל המערבי ואגודת מטמוני ארץ

הדרכת המגזר החרדי בעולם הארכיאולוגיה
הרב זאביק קצנלבוגן | אגודת מטמוני ארץ | תשע”ז

השכינה שבכותל-מקורות חז”ל לגבי התקדשות הכותל וחשיבותו
הרב אבי פליישמן | אגודת מטמוני ארץ | תשע”ז

דברי סיכום, כינוס “מתחת לפני השטח”
הרב יוסף מיכאל יוסקוביץ | אגודת מטמוני ארץ | תשע”ז

הצגת פרויקט ‘המטרה אמת’ – המכון הבינתחומי למדע ותודעה
הרב אליעזר גרינבויים | אגודת מטמוני ארץ | תשע”ז

ניסי מלחמת ששת הימים
הרב ד”ר יואל בן נון | אגודת מטמוני ארץ | תשע”ז

סנכרון התאריך החזל”י והמחקרי לאור ממצאים בירושלים
הרב דניאל משה לוי | אגודת מטמוני ארץ | תשע”ז

על אתרים במקרא ושימור שמות
הרב פרופסור יואל אליצור | אגודת מטמוני ארץ | תשע”ז

המשך לקרוא…

מאתר ערוץ בינינו – מערכת שיעורי תורה לצפייה, כאן.