יהרג ואל יתאסלם

חידושי הריטב”א פסחים ריש כ”ה ב’:
וכתב עוד [הרי”ט] ז”ל והוי יודע שאמונת הישמעאלים אעפ”י שהם מייחדים ע”ז גמורה חשיבא ליהרג ואל ישתמד שהרי המודה באמונתם כופר בתורת משה שאינה אמת כמות שהיא בידינו וכל כיוצא בו ע”ז היא ולא אמרו בשאר מצות יעבור ואל יהרג במתכוין להעביר אלא כשאומרין לו חלל שבת במודה שאין תורתך (כצ”ל) אמת ולא ציוה הקב”ה לשמור את השבת כך שמעתי ומיהו בר מכל דין היכא דבפרהסיא יהרג ואל יעבור ע”כ לשון הרי”ט ז”ל.

Bayes’ Theorem and the Chazon Ish – I Think

What is Bayes’ Theorem?

My humble understanding of it is the insight all scientific causal predictions depend upon prior assumed knowledge of the facts of the matter in question. The same applies to that prior purported factual knowledge, as well, with infinite regression. Why? The hard part in statistical analysis is determining sample size (Base Rate). The base rate, too, derives from various prior proofs, which, in turn, require another quantity estimate from earlier in time, and on and on.

This is the Chazon Ish’s point on the impossibility to decide disputes since every position is born of ingrained prior axioms (since he is certainly not speaking of childhood traumas!):

“It is not my way to enter debate, because differences of opinion are usually caused by personal events that may have taken place years earlier, even during one’s childhood. Any proof I will bring will not change an embedded opinion. I, therefore, refrain from answering.”

Kovetz Iggros Chazon Ish 1:28

A Real Scientist: The connection seems “vague and only roughly applicable”.

Say you and what army?

Professor Robert Aumann: Judaism Is Basically Free Enterprise

What is the Torah’s economic model? – Prof. Robert Aumann (Nobel Prize Economist)

Published on May 7, 2017

Nobel Laureate Prof. Robert Aumann speaks to J-TV on a variety of topical issues. Prof. Aumann is won his Nobel Prize in economics and is an expert in game theory. He is a Talmudist, observant Jew and founder of the Center for the Study of Rationality (Hebrew U, Jerusalem).

From YouTube, here.

חקירה משטרתית: המדריך להישרדות

איך להתנהג בחקירת משטרה – עשרת הדברות

מאחר וכל חקירת משטרה היא אירוע לא נעים, הרי שכדאי להיערך אליה בהתאם, בכדי למנוע סיבוכים מיותרים עקב לחצים או חוסר ידע. ברמות הפשיעה הקיימות בארצנו כיום, יכולים להיווצר גם מקרים של הזמנת אזרחים נורמטיביים מן השורה, למטרת חקירה משטרתית, בכדי להסתייע בהם לפתרון פשעים ועבירות.

להלן 10 דברות שיסייעו לכם בנושא של חקירה משטרתית:

1. בררו את סטאטוס החקירה נגדכם

חקירת משטרה לא תמיד מבוססת על כך שאתם מוזמנים כחשודים, ולעתים אתם נחקרים תחת ההגדרה של “עד נחקר”. חשוב לדעת את ההבדלים מאחר וחשוד יכול לשמור על זכות השתיקה, כשהוא נחקר תחת אזהרה, למשל, ואילו עד לא.

2. חובה להישאר רגועים

קור הרוח שלכם הוא זה שימנע מכם להסתבך. זה אולי נשמע קל מידי להגיד, אך חקירת משטרה מתחילה בד”כ ממידע די קלוש ולכן אין להיבהל מגודל ההצהרות ומהפעלת הלחצים של החוקרים.

3. ממשו את שיחת הטלפון שמגיעה לכם

מישהו חייב לדעת מה קורה אתכם. מדובר הרי במהלך של חקירה משטרתית במדינה דמוקרטית ולכן זכותכם המלאה להתקשר לכל מי שיכול לעזור לכם ומהר.

המשך לקרוא

מאתר תן דיברות, כאן.