גם לירח אסור לעלות?

מאי שנא מצידה ושאר אומנויות מסוכנות, שהתיר בשו”ת נודע ביהודה תנינא יו”ד סימן י’ לצורך פרנסה?

אך כ”כ בשו”ת משנה הלכות חלק ו’ סימן רנ”ט:

וצריך עיון.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.