‘ישים על לבו שיהא גופו שלם’

חיים ללא עישון על פי התורה

הספר שישים למעשן את הסיגריה ביום חול במקום שבו היא נמצאת בשבת!

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

אין לעשות בספר שימוש מסחרי אלא רק לצרכים אישיים.

This book is for personal, non-commercial, use only.

Reprinted with permission.