חיי מדינה וחירות

בזכות גדילת הפריון העצומה שהביא הקפיטליזם נוצר מעמד ביניים רחב עם מספיק זמן פנוי להפגין למען ביטול הקפיטליזם.

תודה ל- Tamir Perl

7c1aa66cc80e47df6d89

התנועה הליברלית החדשה – מקסימום חופש מינימום כפייה חדשות

בזכות גדילת הפריון העצומה שהביא הקפיטליזם נוצר מעמד ביניים רחב עם מספיק זמן פנוי להפגין למען ביטול הקפיטליזם. תודה ל- Tamir Perl

From The Israeli Freedom Movement, here.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.