הש”ד שהתיר מאה אלף אשת איש

היה אחד בראש “לשכת העגונות” (מה זה?) בשם הרב שלמה דוד כהנא שכך מסופר עליו. פרטים נוספים אין לי כרגע.

ושוב, כך מסופר כאן.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.