First Learn Tanach, Then Gemara

Kiddushin, end of 30a:
תנו רבנן ושננתם שיהו דברי תורה מחודדים בפיך שאם ישאל לך אדם דבר אל תגמגם ותאמר לו אלא אמור לו מיד שנאמר אמור לחכמה אחותי את וגו’ ואומר קשרם על אצבעותיך כתבם על לוח לבך ואומר כחצים ביד גבור כן בני הנעורים ואומר חצי גבור שנונים ואומר חציך שנונים עמים תחתיך יפלו ואומר אשרי הגבר אשר מלא את אשפתו מהם לא יבושו כי ידברו את אויבים בשער.
Rashi 30b:
אמור לחכמה אחותי את, שתהא בקי בה כאחותך שאסורה לך. אי נמי מסיפא דקרא ומודע לבינה תקרא שתהא ידוע לך.
What does the second explanation in Rashi mean? “Moda” is a family relative, see Ruth 2:1:
ולנעמי מודע לאישה איש גבור חיל ממשפחת אלימלך ושמו בועז.
 Easy.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.