האם ‘פאי’ נעלם מעיני חז”ל?

צבי שפלטר – אדריכל מוסמך הטכניון ורב מוסמך למקוואות.

Zvi Spalter – Architect, the Technion – Israel Institute of Technology. Ordained Rabbi for Mikvehs.

המתימטיקה (π) של המעגל בחז”ל

ראשי פרקים: א. סוכה העשויה ככבשן. ב. הזורק כוורת לרשות הרבים. ג. חלון עגול. ד. עמוד עגול המאהיל על הטומאה. ה. קורת מבוי. ו. קורה המאהילה על הטומאה. ז. ים של שלמה. ח. ספר תורה בארון. המאמר פורסם בקובץ תחומין כרך יט ע’ 456 במקומות שבהם עסקו חז”ל במעגלים או בגופים עגולים, נוקטים הם ביחס של 1:3 בין היקפו של המעגל לבין קוטרו. אולם כבר הראשונים ידעו שהיחס במציאות הוא יחס של אחד לשלש ושביעית. ליתר דיוק ההיקף הוא פי 3.14286 מהקוטר, מספר זה מסומן במתטמטיקה באות π. קיימים מספר נסיונות להסביר את אי הדיוק. במאמר זה נצביע על כך שבסוגיות שונות העוסקות בגופים תלת מימדיים חרוטיים, נדרשת התייחסות אחרת, ולפיה היחס האמיתי של קוטר המעגל להקיפו דהיינו π היה ידוע היטב לחז”ל, ובוטא בדרכם – בהצגת קוטר מסויים כאלכסון של ריבוע, והיקף מסויים – באמות או בטפחים.

אדריכל א. צבי שפלטר, ת.ד. 4259, ירושלים, טל./פקס. 02-5638533

כתובת הדוא”ל: [email protected]gmail.com

 

Download (PDF, Unknown)

Reprinted with permission.

בירור צורת קני המנורה – כפתור ופרח

צבי שפלטר – אדריכל מוסמך הטכניון ורב מוסמך למקוואות.

Zvi Spalter – Architect, the Technion – Israel Institute of Technology. Ordained Rabbi for Mikvehs.

Download (PDF, Unknown)

אדריכל א. צבי שפלטר, ת.ד. 4259, ירושלים, טל./פקס. 02-5638533, 

כתובת הדוא”ל: [email protected]gmail.com

Reprinted with permission.