תיקוני עירובין גליון #143

גליון שאלות הלכתיות המתחדשות מדי שבוע בבדיקת העירובים השכונתיים

Download (PDF, Unknown)

מצורף לגליון מדור החידונים. ניתן לצלם ולהפיץ את החידונים לתתי”ם ולילדי השכונה.

Reprinted with permission.