שומרי שבת – עדכונים ועצומה

(את ההודעות על חברות שומרות שבת ניתן לראות כאן וכאן. הנה ההודעה האחרונה מהארגון:)

ישר כח על כל התגובות המחזקותועל המידע החשוב שכולם שולחים לנו.

וכן לתורמים היקרים שנתנו לנו את היכולת לפעול עד כה.

כבר מתחילים לראות את הפירות בשטח (ראו למטה בעדכונים לגבי פניציהומאידך גילויים מצערים מתחדשים (ראו למטה בעדכונים לגבי חומרי גלםועל כן עתהביתר שאת ועוזאנו פותחים במסע ההחתמות הגדול למען קדושת השבתבפניה עצומה לגופי הכשרות והחברות השונות והמשווקים לספק לנו אך ורק מוצרים ושירותים ללא חילול שבתלהצהיר שאנו נשתדל להעדיף מוצרים וחברות אשר מקפידים על שמירת שבת קודשנו.

ביד כל אחד ואחד מכם לקדש שם שמיים ולחזק את קדושת השבת  בחינם ובקלות.

הורידו את הטופס המצורףהדפיסו אותווהחתימו כמה שיותר אנשים – כל קול מוסיף !!!

(ניתן לתלות את הטופס בכוללבבית הכנסת ובמקום העבודהבלוח המודעות ובחדר המדרגות ולאחר שיתמלא בחתימות להחליפו בחדש וכו‘)

את הטופס המלא שולחים אלינו בחזרה במייל (הזהאו בפקס (0733215744).

חתימה מצטרפת לחתימהוניתן להגיע לעשרות אלפי חתימותעמהם נוכל להשפיע על המציאות בשטחולקדש שם שמיים.

(כמו כן ניתן לחתום” בטלפון שמספרו 079-577-9289. או באתר שומרי שבת – ForShabat.com)

עדכונים :

 • פניציה – כפי שכבר פורסם בהמודיע‘, נערכה פגישה בין ראשי הבדצים למנהלי פניציהובה הוסכם למצוא פתרון למניעת חילול שבת במפעל עד לחנוכה עחלאחר מכן בסיור הלכתימעשי במפעל הוצעו לפניציה פתרונות ליישוםועתה לא נותר אלא לקוות שאכן יזכו פניציה להפסיק את חילול השבת במפעלםלפרטים נוספים ראו הכתבות המצורפות למייל זה.

 • חומרי גלם למוצרי מזון – מה רב צערנו לגלות שאחד מהמפעלים הגדולים בארץ לייצור חומרי גלם למזון (תמציות טעם וריחסוכרים וכד‘) מייצרים גם בשבת קודש רחל.פליאתנו גברה לגלות שרבים מאוד מהמוצרים עם הכשרויות המהודרות ביותר מכילים רכיבים ממפעל זה(כאשר פנינו לאחד מראשי הבדץ בתמיההאם כןהיאך יש פיקוח על כשרות הרכיבים שמא בשבת קודש הכניסו ככל העולה על רוחם השיבונו שממילא בדיקת חומרי גלם אינה נעשית עי משגיחים בשטחאלא על ידי בדיקות מעבדה של המוצר הסופי)

  כמובן שאין באפשרותנו כלקוחות להזהרכיוון שאין אפשרות לדעת כלל באיזה מוצרים וחברות השתמשו ממפעל זהוהדרך היחידה היא שגופי הכשרות עצמם יאכפו זאתמה שמחזיר אותנו לחשיבות ההחתמות שהזכרנו לעיל !!!

 • פירות וירקות – עוד עובדה מצערתשאין פיקוח כלל על החקלאים והמשווקים של פירות וירקותונמצא שאף בהם יש חילולי שבת בשדה ובהובלה וכד‘ (ראו מכתב מצורף למייל זה)

  שובגם כאןהדרך היחידה היא שגופי הכשרות יאכפו את הנושאוכל חתימה תשפיע.

  בינתיים מצווה גדולה לסייע לחקלאים שומרי השבת ולהעדיף את תוצרתםוכמו כן כל תרומה כספית תסייע בידם להרחיב את נקודות המכירה ניתן לפנות בנושא לרב אברהם יצחק הבלין בטלפון 0527669635.

 • חוברת מידע – על מנת להנגיש לציבור היראים את האפשרויות לצרוך מוצרים ושירותים מחברות שומרות שבת בלבדאנו עומלים בימים אלו על הפקת חוברת מידעעל חברות ועסקים שומרי שבתאשר מקפידים שכל מוצריהם יהיו ללא חשש חילול שבתומצווה ליידע כל בעל עסק ונותן שירות ליצור איתנו קשר כדי שנוכל לפרסמו – בחינם.

 • תרומות – כדי שנוכל להמשיך בפעילותנודה מאוד לכל מי שיוכל לסייעברכישת זכויות הדפסה והפצהבהעברה בנקאית לבנק מזרחי סניף521 חשבון 251438 או באשראי בטלפון 079-577-9289.

 • נייר לדפוס – ניתן להשיג נייר לדפוס ללא חשש חילול שבת אצל פורל תעשיות יבוא ויצוא תשסח בעמ03-5700992

 • מכנסונים למבוגרים ללא חשש חילול שבת – קומפורטאץ 0522209382

 • חמת גדר – לאחרונה ישנם פרסומים רבים על נסיעות לחמת גדר (ליל שישי וכד‘) ויש לשים לב שהמקום מחלל שבת בפרהסיא !

 • מיכלי מים לשבת – במחיר מוזל וללא חשש חילול שבת – 02-6447181 (המעוניינים לקבל קונטרס מידע בנושא יפנו במייל)

שוב תודה רבה לכל התגובות והעזרה.

תבורכו בברכת השבת,

שומרי שבת

שבת שבתון מקרא קדש – כל מלאכה לא תעשו

בסיעתא דשמיא

שלום רב

בעקבות התגובות הנרגשות של הציבור הדפסנו 15,000 עותקים נוספים של העלון. כל מי שמעוניין לקחת חלק בהפצת כבוד השבת מוזמן ליצור קשר בהקדם למייל זה: forshabat@gmail.com. מי שיודע על אירוע שמתאים לחלק בו ומעוניין לחלק, וכן מי שיודעת על אירוע לנשים. או שיעורי תורה וכד’.

המסירה ביד רב כוחה להשפיע!

נא לרשום שם מלא, כתובת מדויקת, כמות רצויה לחלוקה, היכן חשבתם לחלק, והאם יש לכם אפשרות לאסוף את העלונים שלכם מירושלים או מב”ב או שיש לכם איזה שליח שיוכל לעשות את זה עבורכם בחינם. נודה למי שכבר סיכם איתנו שלוקח עלונים לחלוקה, שירשם שוב עם כל הפרטים לעיל, כדי שלא נפספס אף אחד. כמו כן מי שבאפשרותו לעזור להעביר עלונים מירושלים או ב”ב לשאר ערים ורוצה לסייע יודיע לנו. ונזכה כולנו לברכת השבת.

בברכת השבת,

שומרי שבת

עדכון מנחם אב ע”ז:

Download (PDF, Unknown)

רשימת אתרי נופש שומרי שבת:

Download (PDF, Unknown)

דפי דוגמא מהחיבור החשוב עזור לשובתים בשביעי להגרימ מורגנשטרן שליטא באדיבותו הרבה:

Download (PDF, Unknown)

רשימת תחנות דלק שומרות שבת ברחבי הארץ:

Download (PDF, Unknown)

Reprinted with permission.