ספר משפטי ישראל

ספר משפטי ישראל

איסור הליכה לבתי משפט ולבתי הדין הרבניים הפועלים לפי חוקי המדינה, קיצור הלכות כפיית גיטין והליכה לערכאות

Download (PDF, Unknown)

Reprinted with permission.