קול החינוך גליון 98#

יו”ל ע”י ‘ועד הורים’ – בהכוונת גדולי התורה שליט”א

* למסירת מידע ומשלוח מסמכים בס”ד 03-691-5752, טלפקס:[email protected]

[קול החינוך עוסק במלחמת מדינת ישראל בחינוך יהודי עצמאי.]

Download (PDF, Unknown)

Reprinted with permission.

קול החינוך גליונות #96, #97

יו”ל ע”י ‘ועד הורים’ – בהכוונת גדולי התורה שליט”א

* למסירת מידע ומשלוח מסמכים בס”ד 03-691-5752, טלפקס: [email protected]

[קול החינוך עוסק במלחמת מדינת ישראל בחינוך יהודי עצמאי.]

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Reprinted with permission.

קול החינוך גליון #95

בהכוונת גדולי התורה שליט”א

יו”ל ע”י ‘ועד הורים’ למסירת מידע ומשלוח מסמכים בס”ד 03-691-5752 :[email protected]

קול החינוך עוסק במלחמת מדינת ישראל בחינוך יהודי עצמאי.

Download (PDF, Unknown)

Reprinted with permission.

קול החינוך גליון #94

בהכוונת גדולי התורה שליט”א

יו”ל ע”י ‘ועד הורים’ למסירת מידע ומשלוח מסמכים בס”ד 03-691-5752 :[email protected]

קול החינוך עוסק במלחמת מדינת ישראל בחינוך יהודי עצמאי.

Download (PDF, Unknown)

Reprinted with permission.

את כל גליונות “קול החינוך” ניתן למצוא כאן.

קול החינוך גליון #93

בהכוונת גדולי התורה שליט”א

יו”ל ע”י ‘ועד הורים’ למסירת מידע ומשלוח מסמכים בס”ד 03-691-5752 :טלפקס [email protected]

קול החינוך עוסק במלחמת מדינת ישראל בחינוך יהודי עצמאי.

Download (PDF, Unknown)

Reprinted with permission.