קול החינוך גליון #95

בהכוונת גדולי התורה שליט”א

יו”ל ע”י ‘ועד הורים’ למסירת מידע ומשלוח מסמכים בס”ד 03-691-5752 :[email protected]

קול החינוך עוסק במלחמת מדינת ישראל בחינוך יהודי עצמאי.

Download (PDF, Unknown)

Reprinted with permission.

קול החינוך גליון #94

בהכוונת גדולי התורה שליט”א

יו”ל ע”י ‘ועד הורים’ למסירת מידע ומשלוח מסמכים בס”ד 03-691-5752 :[email protected]

קול החינוך עוסק במלחמת מדינת ישראל בחינוך יהודי עצמאי.

Download (PDF, Unknown)

Reprinted with permission.

את כל גליונות “קול החינוך” ניתן למצוא כאן.

קול החינוך גליון #93

בהכוונת גדולי התורה שליט”א

יו”ל ע”י ‘ועד הורים’ למסירת מידע ומשלוח מסמכים בס”ד 03-691-5752 :טלפקס [email protected]

קול החינוך עוסק במלחמת מדינת ישראל בחינוך יהודי עצמאי.

Download (PDF, Unknown)

Reprinted with permission.

קול החינוך גליון #92

בהכוונת גדולי התורה שליט”א

יו”ל ע”י ‘ועד הורים’ למסירת מידע ומשלוח מסמכים בס”ד 03-691-5752 :טלפקס [email protected]

קול החינוך עוסק במלחמת מדינת ישראל בחינוך יהודי עצמאי.

Download (PDF, Unknown)

Reprinted with permission.

קול החינוך גליון #91

בהכוונת גדולי התורה שליט”א

יו”ל ע”י ‘ועד הורים’ למסירת מידע ומשלוח מסמכים בס”ד 03-691-5752 :טלפקס [email protected]

קול החינוך עוסק במלחמת מדינת ישראל בחינוך יהודי עצמאי.

Download (PDF, Unknown)

Reprinted with permission.