קדושת ציון גליון #30

דרישת ציון על טהרת הקודש ◆ דעת תורה בנושאי ארץ הקודש ת”ו

שלום רב לכל החברים,

אנו שמחים להגיש בפניכם את גליון חודש אדר של אגודת “קדושת ציון”, ותוך כך לציין 30 עלונים מאז הווסדה של האגודה, שזהו ללא ספק ציון דרך משמעותי, המעיד על עקביות ויכולת עמידה.

אנו מודים בפני בורא עולם על כך שזיכנו להגיע לגליון זה, כאשר בכל חודש הולכים ומתרבים הקוראים הנהנים מדברי האגודה בכל הנושאים שעל סדר היום של קהל יראי ה’ בתקופתנו.

בגליון זה תמצאו מאמרים מרתקים הן בענייני פורים והן בשאר עניינים העומדים על סדר היום, כמו גם המדורים הקבועים – המדור העוסק בספר ‘ויואל משה’, מדור ‘אמונת ציון’ המלבן את יסודות האמונה, מדור ‘שאלת ציון’ ועוד.

זכינו בחודשיים הקרובים להתחיל את תכנית לימוד התנ”ך השנתית, וברוך ה’ הדבר עושה פירות ופירי פירות. בגליון זה תמצאו את התכנית לחודש זה, וכן מבוא לספר שופטים, אותו מתחילים החודש.

כפי שהדגשנו כבר בעבר, אגודת “קדושת ציון” שואפת להרחיב את הפעילות אל מעבר להפצת העלון, והדבר מצריך אמצעים כספיים כמו גם כח אדם. ברוך ה’, מבצע שרי המאה הניב פירות ורבים משתתפים בחלוקת העלון, ואנו שמחים כל העת בהתרחבות מערך ההפצה.

הנושא הכספי מעיק עלינו יותר, שכן במצב הנוכחי לא רק שאין באפשרותנו להרחיב את הפעילות, אלא שאף את העלון במתכונתו הנוכחית בקושי רב אנחנו מצליחים להדפיס, במיוחד אחר שעלו מחירי הנייר פעמיים לאחרונה.

לאור זאת אנו מבקשים במיוחד שכל הנהנים מהעלון יתרמו במסגרת ‘זכר למחצית השקל’ לאגודה (המצורף בקובץ נפרד בדוא”ל זה), איש איש כפי אשר ידבנו לבו, והחותם על הוראת קבע הרי זה משובח.

ניתן לתרום באמצעות יצירת קשר במייל זה, בפקס או בטלפון של האגודה המובאים בעלון, בעמדות “קהילות” או “נדרים פלוס“.

בברכת פורים שמח לכל הקוראים ולכל בית ישראל,

אגודת “קדושת ציון”

Download (PDF, Unknown)

Reprinted with permission.

קדושת ציון גליון #28

דרישת ציון על טהרת הקודש ◆ דעת תורה בנושאי ארץ הקודש ת”ו

שלום רב לכל החברים,

אנו מתכבדים להגיש בפניכם את גליון חודש טבת של אגודת “קדושת ציון”, אמנם באיחור עקב נסיבות שאינן תלויות בנו, אך אנו מקוים שהאיכות תפצה על זמן הציפיה.

בעלון זה ערכנו מספר שינויים חיצוניים כפי שתראו, ואנו מקוים שהם יהיו לתועלת הקוראים. נשמח לקבל תגובות גם אודות שינויים אלו, וכמובן – נשמח כתמיד לקבל תגובות על התוכן, ובמידת הצורך – להשיב.

לנוחיות הקוראים, יש מעתה מספרי טלפון ופקס, מלבד דוא”ל, בהם ניתן להשאיר הודעה בעל-פה או בכתב, והיא תגיע ישירות למערכת.

בגליון הנוכחי, מלבד המאמרים המרתקים בשלל הנושאים העומדים על הפרק, אנו מודיעים על פתיחת תכנית ללימוד התנ”ך במשך שנה, אשר אגודת “קדושת ציון” מתכוונת ללוות כל העת הן מעל דפי העלון והן בשיעורים ובאופנים נוספים ככל שיעלה בידינו.

אנו מקוים, כי לתכנית יצטרפו רבים, והדבר יחולל מהפכה מבחינת לימוד התנ”ך בקרב בני הישיבות, אברכי הכוללים ושאר יראי ה’ הקובעים עתים לתורה.

ברצוננו להודות מקרב לב לכל אלו שנרתמו לקריאתנו ב’זאת חנוכה’ וסייעו כספית באחזקת העלון, מי באופן קבוע ומי באופן חד-פעמי, אחד המרבה ואחד הממעיט. מלבד הסיוע הכספי הקריטי שזכינו לו, היה זה מחמם את הלב לראות את ההירתמות והרצון של ציבור הנאמנים לאגודה, אשר מבין כי אכן אין מי שישא בעול הזה מלבדנו, הקוראים והתומכים מקרב כל שדרות העם.

אמנם שמחנו בהצלחת המגבית בחנוכה, אולם אנו עדיין רחוקים מהמנוחה והנחלה באופן שהעלון יוכל לצאת בצורה שוטפת ובתפוצה הראויה, ואנו ודאי זקוקים לתרומות נוספות עבור שאר פעילויות האגודה המתוכננות. על-כן נודה לכל מי שיוכל להרתם לענין ולתמוך באגודה – אם בהוראת קבע ואם באופן חד-פעמי. בענייני תרומות ניתן ליצור קשר במייל זה או לתרום דרך “קהילות” ו”נדרים פלוס”. בסיום הודעה זו תבוא גם שורה עם קישורית ל”קהילות” ול”נדרים פלוס”.

שנזכה כולנו, שצום העשירי הבא עלינו מחר יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועד טוב.

בברכת התורה,

יהודה אפשטיין.

“קדושת ציון”.

Download (PDF, Unknown)

Reprinted with permission.

קדושת ציון גליון #27

דרישת ציון על טהרת הקודש ◆ דעת תורה בנושאי ארץ הקודש ת”ו

לכל החברים היקרים שלום רב,

אנו מתכבדים בזאת לשלוח את גליון חודש כסלו של אגודת “קדושת ציון”, אמנם באיחור מה, אך מוטב מאוחר…

בגליון זה יובאו מאמרים הן בענין ימי החנוכה הבאים עלינו לטובה, והן בנושאים שונים העומדים על הפרק של קהל יראי ה’, כמו גם המדורים הקבועים המופיעים בעלון. אנו משתדלים כל העת להגיש עלון מעניין ומושקע, ועל-אף היסודות האיתנים שאינם משתנים – להביא מאמרים אשר מחדשים לקורא דברים שטרם עמד עליהם. ברצוני להודות לכל אלו שנטלו חלק במבצע “שרי המאה”, אשר בעזרתו אנו זוכים להפיץ עוד ועוד את העלון ואת רעיונות האגודה. ולאלו שטרם הצטרפו – המבצע ממשיך ביתר שאת וביתר עוז וכולם מוזמנים להצטרף. מלבד חשיבותה של ההשתתפות בהפצה, ישנה חשיבות עליונה גם לתמיכה הכספית של מי שביכולתו לעזור, אם בהוראת קבע ואם בתרומה חד-פעמית, משום שאנו עדיין מתקשים מאד לכסות את כל הוצאות הדפוס וההפצה, על כל הכרוך בכך. הביקוש לעלונים הולך וגובר, וזאת מלבד פעילויות רבות אחרות שברצוננו לעשות לתועלת הציבור, והמצב הכספי הנוכחי אינו מאפשר זאת. על-כן אודה לכל מי שיוכל שיטול חלק לפי יכולתו. לגבי תרומות ניתן ליצור קשר במייל זה, או להשתמש באחת מהעמדות של “קהילות” או “נדרים פלוס”, וכל המסייעים יתברכו מן השמים.

החודש יחול תאריך חשוב מאד בתולדות שיבת ישראל לארצו, הלא הוא י”ז בכסלו. בתאריך זה לפני שבעים שנה בדיוק התקבלה החלטת האו”ם בדבר הקמת מדינה יהודית בארץ-ישראל, ובכך למעשה הכירו האומות בתהליך שיבת ציון, על כל המשמעויות הכרוכות בכך. לצערנו, כפי שהציבור החילוני השתלט על מפעל ישוב הארץ, כך קרה גם לתאריך זה, אשר נשתרש בתודעה כיום ‘כ”ט בנובמבר’. אולם ישנו יהודי יקר בשם הרב רחמים יעקביאן, אשר מציין כל שנה את התאריך העברי המקורי ועורך לכבודו כינוס עם רבנים גדולי תורה מהציבור החרדי, אשר מכירים בחשיבות היום. השנה, מכיון שמדובר בשבעים שנה, עם כל החשיבות שבתאריך זה, הוא מתכוון לערוך סעודה מפוארת במיוחד, אליה יוזמנו גדולי תורה. כבוד הוא לנו, שהזמין את אגודת ‘קדושת ציון’ ליטול חלק במעמד. ההזמנה לאירוע מופיעה בגב העלון, והיא מצורפת כאן גם כקובץ בפני עצמו. עלי להדגיש, כי אין מדובר באירוע של ‘קדושת ציון’, ועם זאת – אנו שמחים לפרגן ולעזור לכל מי שעושה למען החדרת התודעה של שיבת ציון לציבור היראים.

בברכת חודש טוב וחנוכה שמח,
אגודת ‘קדושת ציון’.

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Reprinted with permission.

קדושת ציון גליון #26

דרישת ציון על טהרת הקודש ◆ דעת תורה בנושאי ארץ הקודש ת”ו

שלום רב לכל החברים,

אנו שמחים להגיש בפניכם את עלון “קדושת ציון” לחודש זה, ומקווים שתמצאו בו תוכן חשוב ומעניין. החודש חזינו בעליית מדרגה מצד חשיבותו של העלון בציבור, כאשר העיתון “יתד נאמן”, בהבינו את ההשפעה הרבה של העלון על ציבור היראים, נחלץ לנסות ולערער על הדברים שהבאנו שוב ושוב בדבר עליית תלמידי הגר”א ומגמתם. כך גילו קוראי מוסף חג הסוכות של “יתד נאמן”, כי עליית תלמידי הגר”א לא נבעה כלל ממניעים גאוליים ומשיחיים, אלא מנימוקים אחרים שונים ומשונים. בגליון זה מובאת תשובה מפורטת, ובה הוכחות רבות, שתלמידי הגר”א אכן עלו במצוות רבם מתוך מטרה ברורה להניח את התשתית לכינונה של מלכות ישראל על כל המשתמע מכך. מי שמעוניין בכתבה המקורית של “יתד נאמן” יכול לפנות למייל זה ואשלח אותה אליו, כמו גם את תגובתו השנונה של אחד הכותבים שלנו, אשר בשל חדות שנינותה הוחלט שתוותר מחוץ לעלון, וד”ל.

מלבד זאת, יש כאן מאמרים חשובים ומגוונים מכל הסוגים, ואנו שמחים לקבל משוב על כל הנכתב בעלון.

כמו בכל חודש, בקשתנו שטוחה בפני החברים לתמוך כספית בקיום העלון, בו רבים רבים עובדים בהתנדבות גמורה – כותבים, עורכים, מבקרים, מפיצים ועוד, ועלויות הדפוס וההפצה הן גבוהות, זאת מלבד פעילויות נוספות כמו מערך שיעורים אותו אנו שואפים להקים, והמונע המרכזי מבעדנו הוא המחסור הכספי. מלבד זאת, ולא פחות חשוב – שימו לב למבצע ‘שרי המאה’, במסגרתו אתם – הקוראים הנאמנים – הופכים לשותפים פעילים בהפצה – כל איש במקומו, ועם מעט מאמץ של כל אחד – אתם עוזרים רבות בהפצת העלון בכל רחבי הארץ, ומאפשרים לנו להפנות יותר משאבים לפעילויות הנוספות ולהוצאת עלון יותר ויותר איכותי, ואף להפיצו מעבר לים.

המעוניין להצטרף למבצע ייצור קשר בכתובת המייל [email protected]

המעוניין לתרום, לשאול שאלות ולהצטרף לרשימת התפוצה מוזמן ליצור קשר בכתובת זו.

לרשותכם תמיד,

יהודה אפשטיין.

“קדושת ציון”.

Download (PDF, Unknown)

Reprinted with permission.