6 מסרים קצרים מרבי נחמן מברסלב

From Youtube, here.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.