אולי רובא גנבי ישראל נינהו – אבל לא רובא ישראל גנבי!

כידוע, אנטישמים אינם מתעייפים מלציין שיהודים רבים בימי החפץ חיים זצ”ל היו קומוניסטים “בולשביקים” (היינו, מהפכנים יותר). בפרט בלטו הם בהנהגה המרשעת (עד שסטלין רצח את כולם – עוד לפני פרשיית הרופאים הידועה). וכן מרקס עצמו משומד יהודי היה, ו”הממציא” של הקומוניזם (או, ליתר דיוק, המפרסם רעיון ישן בקנקן חדש) היה משה הס. אגב, אותו הס כביכול “המציא” גם את הציונות הרבה לפני ב”ז חרצל ונתן בירנבאום.
אולם מה בכך? והלא הם היו מיעוט מבין יהודי העולם בכלל, ואף רוסיה וכו’ בפרט!

The State of Israel in Yiddish

Google Translate: Shtat fun yisra’el – שטאט פון ישראל.
Jabotinsky: A yiddishe melucha – א יידישע מלוכה.
Chazon Ish: A bande ganavim – א באנדע גנבים.
Rabbi Yitzchak Ze’ev Solevietchik: Kinder shpiel – קינדער שפיעל.

לימוד ברמת הוראה למעשה ולימוד שבז לה

כבר תמהנו מדוע האידיאל כבר אינו מורה הוראה? בהקשר זה רציתי להעתיק את דברי הרמב”ם הלכות ביאת המקדש פרק א ד’:

ומותר לשכור ללמד תורה ואפילו הלכות ומדרשות והוא שלא יורה ואם היה חכם קבוע להוראה לא ילמד שלימודו הוראה היא