תכלת – על תירוצים אין תירוץ

המיליונים והמילירדים של קונכיות הנמצאים בצור וצידון במקום שחז”ל אמרו שעשו התכלת ושבורים במקום בלוטת התכלת ורואים שאפשר לעשות מזה תכלת הם מצוים ואין כלל משהו אחר שנמצא וזה ק”ו מתולין במצוי ששם שיש משהו אחר לתלות רק שאינו מצוי

מתוך דברי הרב ברנד באתר בריתי יצחק.

שאר המאמר כאן.

עדכון: הכותרת שונתה.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.