תיקוני עירובין גליון #143

גליון שאלות הלכתיות המתחדשות מדי שבוע בבדיקת העירובים השכונתיים

Download (PDF, Unknown)

מצורף לגליון מדור החידונים. ניתן לצלם ולהפיץ את החידונים לתתי”ם ולילדי השכונה.

Reprinted with permission.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.