תחשוב לבד!

ביאור הגר”א משלי ו’ ט’

עד מתי עצל תשכב ע”ד מ”ש אם אין אני לי מי לי ואם לא עכשיו אימתי והן נגד ב’ דברים חכמה ומעשה

אם אין אני לי מי לי הוא לענין חכמה כלומר שאם אין אני אחשוב בשבילי מי יחשוב בשבילי ואם לא עכשיו אימתי הוא לענין מעשה שאם עכשיו לא אעשה אימתי אעשה ואמרו עכשיו ולא אמרו היום כלומר אפילו באותו יום עצמו אם לא אעשה עכשיו אימתי

וזהו ג”כ כאן עד מתי עצל תשכב הוא בהעדר המעשה כי כאשר שוכב אינו עושה כלום אבל יכול לחשוב. מתי תקום משנתך הוא בעדר המחשבה כלומר אם אין אתה עושה עכשיו אימתי תעשה ואם אתה אינך חושב בשבילך מי יחשוב בשבילך.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.