תגובה שהתקבלה אך לא יושמה

נ.ב. יש לציין באופן בולט שכל האמור כאן הוא לאנשים העושים על דעת עצמם, אבל הנשמעים לרבותיהם אין להם לזוז מהוראתם. ובפרט בנושאים רגישים אלו שאין להקל בהם כלל וכלל.
הערת היהודי שהתבקש לערוך את הקונטרס בענין כיסוי השיער

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.