שני ספרים נפלאים בענין א”י מהרב צוריאל שליט”א

שלום רב לכל החברים,

אנו שמחים להגיש בפניכם שני ספרים חשובים אלו, לבקשת המחבר שליט”א.

פסח כשר ושמח, ושנזכה לאכול במהרה מן הזבחים ומן הפסחים,

אגודת “‘קדושת ציון”

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Reprinted with permission.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.