שלמה אבינר – איש לפי מהללו

האם ראשי המדינה הם מנשמות הערב רב? מה אמר הגר”א בנושא? כיצד התבטא הרב קוק זצ”ל?

אני מצרף כאן צילומים של דפי תגובת הרב משה צוריאל שליט”א לדברי הרשע שלמה אבינר ימ”ש בנושאים הללו:

תודה רבה לקורא החביב הרב זאב סמט שליט”א על התמונות!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.