שליש במקרא גליון #2

מגזין תנ”ך ללימוד והעמקה בנושאים וסוגיות בכתבי הקודש

Download (PDF, Unknown)

Reprinted with permission.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.