שירות בתי הסוהר עוברים על איסור גניבת נפש

בתורה כתוב (דברים כ”ד ז’):

כי ימצא איש גנב נפש מאחיו מבני ישראל והתעמר בו ומכרו ומת הגנב ההוא ובערת הרע מקרבך.

(אגב, רש”י על “לא תגנב” בעשרת הדברות מפרש שמדובר בגניבת נפש.)

העובדה שכנופיית גנבים מכנה את עצמה בשם המפוצץ “מדינה”, אינה מהווה היתר ליחידים המנויים בה לעבור על איסורים. בתי כלא: זה לא איסור גניבת נפש?! לא עיינתי בזה “כל הצורך”, אבל גם “והתעמר בו” מתקיים שם: יש שם עבודות בכפייה (“עבדות” בלע”ז) כדי להעביר את הזמן, כתרפיה בעיסוק, ועוד מטרות נעלות (תמורת פרוטות, אגב)…

ושימו לב, נמצאו כל גדולי ישראל המפלגתיים עוברים על איסור דאורייתא בחיוב מיתה מעשרת הדברות: לא תגנב! הרי אין שום חוק (מלבד אות מתה) שאין עונשה, בסופו של דבר, ישיבה בכלא. וכל מה שעושים בכנסת זה לחוקק חוקים, (מלבד עוד שאלות רבות). ובערת הרב מקרבך!

כלומר, פשעי המפלגות החרדיות אינם מסתכמים באיסורים ספציפיים כברית אוסלו וגירוש יהודים מבתיהם. כל חוק, כל סעיף ממנו, בכלל (ואולי ה”ה לשתדלנים בחו”ל). ואמנם י”ל במקרי קיצון, אך לא מעבר.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.