שווה להשקיע שעתיים

להלן שיחת הרב יום טוב חשין שליט”א. רשמית הוא עוסק בנושא של משיחיות וכדומה, אך שזורים בו כמה דברי תורה וחכמה. למשל, רוחניות לא זהה עם יהדות, אין בתורה הכחשת מציאות כדי ליישב קושיות על התורה – והמקורות הנראים כסותרים, האם “אסור” לעולם בדוקא בלשון חז”ל, פנינים על ש”צ, האם ברסלב נגד השימוש בשכל, האם תיתכן חכמה ללא קדושה, ועוד.

הנה:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.