ראה לפני ברכת המזון!

“שהנחלת לאבותינו”, או “לנו”?

שינויים בנוסח ברכת המזון ● שֶׁהִנְחַלְתָּ לַאֲבוֹתֵינוּ אֶרֶץ חֶמְדָה ● אם צריך חילוק נחלות ● כוונה נוספת בזה ● הכופר שהקב”ה נתן לנו את הארץ ● מי שכופר ביציאת מצרים האם יצא ידי חובת סיפור יציאת מצרים ● טענות שלא הקב”ה נתן לנו את הארץ לקיים ברית האבות, והפירכות ● כפר בארץ ובירך, וחזר ומודה בארץ ● ברכה מעין שלוש ● איצ”ל שאי”ז מכשיר את הָרֶשַׁע ● מסקנא לענין ברכת המזון

19:37 (03/07/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

המשך לקרוא

מאתר בריתי יצחק – הרב יצחק ברנדכאן.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.