קמפיין שמירת שבת בעיצומה

בסד

כל הכבוד לכל הצדיקים ששלחו טפסים חתומים עם עשרות חתימות בפקס ובמייל.

אשריכם העצומה בעיצומה!

בעקבות בקשת הרבים הרוצים גם הם לקחת חלק אך אין להם מדפסת להדפיס את הטופס – ניתן לפנות אלינו ואנו נשלח אליכם טפסים להפצה ולהחתמה.

כמו כןמי שרוצה להרבות בזכויות ולסייע לנו בהפצה של עשרות אלפי עותקים מהפלייר החדש (שכולל בתוכו גם טופס חתימות) – מתבקש ליצור קשר במייל או להשאיר הודעה בטלפון שמספרו 079-577-9289 ונחזור אליו בהקדם.

להלן מספר עדכונים:

  • תודה רבה לרב בן לולו מרדיו קול חי על דבריו החמים בתוכניתו שהביאו למודעות ציבור גדול מאד על פעילותינו ובזכותו רבים נרתמו להחתמת העצומה. (לאחר התוכנית התקבלו 25 אלף תגובות תומכות).

  • בנושא הירקות והפירות מחקלאים שומרי שבת – מי שרוצה לסייע להתנדב בנקודת חלוקה ו/או לפתוח נקודת חלוקה באזורו – מוזמן לפנות לרב יצחק אברהם הבלין בטלפון 052-7669635.

  • אחד הפעילים היקרים העלה רעיון מצוין שכל מי שמחתים טפסים יפנה אותם גם לבעלי המכולת והסופרים שבסביבתו (חוץ ממה שהוא שולח גם אלינו).

  • שיש קיסר – לדאבוננו מחללים שבת בפרהסיהידע הציבור שהרבה מאד מלקוחות שיש קיסר הם מהציבור שלנו שומרי התורה והמצוותולכן יש בידינו את הכח להשפיע או לשנות את המציאות העגומה (ע”י הימנעות מרכישה ו/או לפנות אליהם ו/או סיוע בהחתמת טפסים לעצומה שנוכל אנו לפנות אליהם ככח ציבורי גדול).

  • פניציה – כאמור אנו מצפים ומייחלים לשינוי מבורך אשר אמור (לדבריהםלהתרחש לא יאוחר מחנוכהמכל מקוםנכון לעכשיוהוראת הרבנים עדיין להשתדל לא לרכוש ממוצריהם ובעזהת בחנוכה נדע אם להימין או להשמיאל.

  • יקב חבל יהודה – ברוך השם משתמש אך ורק בבקבוקים תוצרת חולניתן לקבל פרטים בטלפון שמספרו 053-3155700 (מצב קטלוג).

  • חי מוצרי נייר – חברה לייצור נייר לדפוס ועודחברה שומרת שבת מאז היווסדהניתן לקבל פרטים בטלפון שמספרו 08-8654260.

  • רשמאי – חברה ליבוא ושיווק מוצרים חד פעמיים – השבוע היתה פגישה מוצלחת בהשתתפות ועד הרבנים למען קדושת השבתמערכת שומרי שבת ובעלי ומנהלי חברת רשמאיבה האחרונים הביעו את רכשי אהבתם לכבוד השבת ואת רצונם לקדם כל מה שקשור לשמירת השבתכעת אנו בתהליכים סופיים לקבלת הכשר על המוצרים שאין בהם כלל חשש חילול שבת החל מחומרי הגלם ועד לאריזה.

  • לצערנו בשנים האחרונות התפשטה התופעה של הסעות מאורגנות לציבור שומרי התורה והמצוות לאתרים ולחופים אשר מחללים שבת בפרהסיה כגוןחמת גדרחמת טבריהחמי געשחמי יואבקליה ונווה מדברובוודאי שבאפשרותנו כחלק גדול מלקוחותיהם להשפיע עליהם לא לרמוס את כבוד שבת קודשנו וראוי לפנות למארגנים בנושא.

  • קורטיקו – חברה לייצור חומרי פלסטיק לבית ולגינהכפי הידוע לנו שומרי שבתעדיין בתהליכים לקבל הכשר מועד הרבנים למען קדושת השבתניתן לקבל פרטים בטלפון שמספרו 089422022 (מצב קטלוגלהלן רשימת חנויות שמחזיקות מוצרי קורטיקו אלעדבכל מכל כלי ביתעולם העשיה בני ברק כל בו דודשפע טוב סנטרטכנו יהודההמחסן לחומרי בניין ירושליםכל בו בר אילןאלקטרו סלילחיים מוחאיריד רמותסנטר רמותהום פלייססנטר לבנין לבית ולגןהכל במקום אחדעולם הבית ביתר עלית המרכז לבית רוטשילדטמבורית לב הגבעההכל לבית ביתר מודיעין עלית:זינגרהכל בו בלומנטל פתח תקוההיפר רוזנפלד)

בכל הקשור לפעילות ארגון שומרי שבת‘, אחד העקרונות המנחים אותנובכדי להישאר נקיים מנגיעות והעדפות של מפעלים וכו‘, לא לקחת ולו פרוטה אחת ממפעלגם משומרי שבתוכך מאז הקמת הארגון ועד היום הזהלא קיבלנו ולו שקל אחד מאף אחד מהמפעלים שפרסמנו.

דאעקאלצורך תפקוד טוב ישנם עלויות רבות מאודשל אחזקת המשרדהמערכתוהפרסום.

אחזקת המשרד האמורה מתייחסת רק למזכירותאך כל האברכים העוסקים בזה לא משתכרים כלום מזה לא מתרומות ולא ממפעליםלהיפךאברכים יקרים הוציאו מכיסם הפרטי אלפי שקלים להוצאות הפרסום וכו‘.

אך אין הקומץ משביע את האריולצורך המשך הפעילות צריכים אנו לתרומות נוספות.

לאור כל הדברים האלופנייתנו אליכםאנאלמען שבת קדשנותנו לנו את הכח להמשיך ולהעמידלהמשיך ולהאיר באור השבת לכל בית ישראל.

עלות נציב שבת‘ – 180 ₪ בלבד.

עלות עמוד התווך‘ לארגון שומרי שבת‘, סך 1800 ₪ ב-10 תשלומים.

כל תרומה בכל סכום שהואתתקבל בברכהוכדאית היא ברכת השבת מקור הברכהלהשפיע עליכם ועל כולנו משפעת אורה וקדושתהברוחניות וגשמיות.

עצומה לכבוד שבת קודש:

Download (PDF, Unknown)

נספח קטלוג חבל יהודה 2017:

Download (PDF, Unknown)

קטלוג מוצרי חברת קורטיקו:

Download (PDF, Unknown)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.