קומו ונעלה ציון

תגובה למאמר האחרון בעיתונות נגד מצות לשכנו תדרשו ובאת שמה:

Download (PDF, Unknown)

גם הרב ברנד מצטרף.

Reprinted with permission.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.