קול החינוך: מפתח גליונות 1-85, וגליון #86

בהכוונת גדולי התורה שליט”א

יו”ל ע”י ‘ועד הורים’ למסירת מידע ומשלוח מסמכים בס”ד 03-691-5752 :טלפקס [email protected]

קול החינוך עוסק במלחמת מדינת ישראל בחינוך יהודי עצמאי.

גליונות 1 – 85:

Download (PDF, Unknown)

גליון 86:

Download (PDF, Unknown)

Reprinted with permission.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.