קול החינוך גליון #94

בהכוונת גדולי התורה שליט”א

יו”ל ע”י ‘ועד הורים’ למסירת מידע ומשלוח מסמכים בס”ד 03-691-5752 :טלפקס[email protected]

קול החינוך עוסק במלחמת מדינת ישראל בחינוך יהודי עצמאי.

Download (PDF, Unknown)

Reprinted with permission.

את כל גליונות “קול החינוך” ניתן למצוא כאן.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.