קול החינוך גליון #102

יו”ל ע”י ‘ועד הורים’ – בהכוונת גדולי התורה שליט”א

* למסירת מידע ומשלוח מסמכים בס”ד 03-691-5752, טלפקס: [email protected]

[קול החינוך עוסק במלחמת מדינת ישראל בחינוך יהודי עצמאי.]

Download (PDF, Unknown)

Reprinted with permission.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.