קדושת ציון גליון #28

דרישת ציון על טהרת הקודש ◆ דעת תורה בנושאי ארץ הקודש ת”ו

שלום רב לכל החברים,

אנו מתכבדים להגיש בפניכם את גליון חודש טבת של אגודת “קדושת ציון”, אמנם באיחור עקב נסיבות שאינן תלויות בנו, אך אנו מקוים שהאיכות תפצה על זמן הציפיה.

בעלון זה ערכנו מספר שינויים חיצוניים כפי שתראו, ואנו מקוים שהם יהיו לתועלת הקוראים. נשמח לקבל תגובות גם אודות שינויים אלו, וכמובן – נשמח כתמיד לקבל תגובות על התוכן, ובמידת הצורך – להשיב.

לנוחיות הקוראים, יש מעתה מספרי טלפון ופקס, מלבד דוא”ל, בהם ניתן להשאיר הודעה בעל-פה או בכתב, והיא תגיע ישירות למערכת.

בגליון הנוכחי, מלבד המאמרים המרתקים בשלל הנושאים העומדים על הפרק, אנו מודיעים על פתיחת תכנית ללימוד התנ”ך במשך שנה, אשר אגודת “קדושת ציון” מתכוונת ללוות כל העת הן מעל דפי העלון והן בשיעורים ובאופנים נוספים ככל שיעלה בידינו.

אנו מקוים, כי לתכנית יצטרפו רבים, והדבר יחולל מהפכה מבחינת לימוד התנ”ך בקרב בני הישיבות, אברכי הכוללים ושאר יראי ה’ הקובעים עתים לתורה.

ברצוננו להודות מקרב לב לכל אלו שנרתמו לקריאתנו ב’זאת חנוכה’ וסייעו כספית באחזקת העלון, מי באופן קבוע ומי באופן חד-פעמי, אחד המרבה ואחד הממעיט. מלבד הסיוע הכספי הקריטי שזכינו לו, היה זה מחמם את הלב לראות את ההירתמות והרצון של ציבור הנאמנים לאגודה, אשר מבין כי אכן אין מי שישא בעול הזה מלבדנו, הקוראים והתומכים מקרב כל שדרות העם.

אמנם שמחנו בהצלחת המגבית בחנוכה, אולם אנו עדיין רחוקים מהמנוחה והנחלה באופן שהעלון יוכל לצאת בצורה שוטפת ובתפוצה הראויה, ואנו ודאי זקוקים לתרומות נוספות עבור שאר פעילויות האגודה המתוכננות. על-כן נודה לכל מי שיוכל להרתם לענין ולתמוך באגודה – אם בהוראת קבע ואם באופן חד-פעמי. בענייני תרומות ניתן ליצור קשר במייל זה או לתרום דרך “קהילות” ו”נדרים פלוס”. בסיום הודעה זו תבוא גם שורה עם קישורית ל”קהילות” ול”נדרים פלוס”.

שנזכה כולנו, שצום העשירי הבא עלינו מחר יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועד טוב.

בברכת התורה,

יהודה אפשטיין.

“קדושת ציון”.

Download (PDF, Unknown)

Reprinted with permission.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.