קדושת ציון גליון #24

שלום רב לכל החברים,

אנו שמחים במיוחד היום, ראש חודש אלול, להגיש בפניכם את גליון “קדושת ציון” המציין שנתיים להופעתו של הגליון הראשון. אכן, בהסתכלות לאחור על השנתיים שחלפו מאז יצא אותו גליון ראשון בן 4 עמודים, כאשר תחילה אפילו לא היה באפשרותנו להדפיס אותו בשחור לבן, ובסייעתא דשמיא מיוחדת עלה בידינו להדפיסו בהידור ולזכות לתגובות נלהבות – אנו מלאי שבח והודיה לה’ על כל הטובות שגמלנו לכל אורך השנתיים הללו.

כיום, העלון השתכלל בכל המובנים, ואנו שואפים להשתפר עוד ועוד בכל התחומים, זאת מלבד פעולות נוספות של אגודת “קדושת ציון” שעוד נכונו לפנינו.

בחודש הקודם נרתם חלק גדול מציבור הקוראים הקבוע לבקשת העזרה, ובזכותם עלה בידינו, אמנם בקושי רב, לכסות את הוצאות העלות של ההדפסה וההפצה, כאשר המשוב האדיר שאנו מקבלים מהציבור אינו מאפשר לנו שלא להשקיע בעבודה מקצועית הן בהדפסה והן בחלוקה, דבר שעולה ממון רב, אך אין ממנו מנוס.

אמנם זאת יש לדעת, כי מבחינת הוראות  הקבע, יש אמנם שיפור, אך עדיין אנו חסרים כ-3,000 ₪ על-מנת לכסות את ההוצאות, שעה שכולם עובדים בהתנדבות מלאה, ומדובר בעשרות פעילים, כותבים, עורכים, מבקרים, רכזים, מחלקים וכן הלאה, מלבד ההפצה המקצועית שבתשלום. לכן אודה מאד לכל מי שיכול להרתם ולעזור, על-מנת שנצליח לצלוח את החודשים הקרובים ולהגיע למצב, בו איננו זקוקים לתרומות גדולות על-מנת לכסות את הפעילות. אם כל אחד יתן הו”ק קטנה, זה ודאי יפתור את הבעיה. לעת עתה, כמובן, אנו זקוקים גם לתרומות חד-פעמיות איש איש לפי יכולתו. בעלי עסקים וכדומה מוזמנים אף הם ליצור קשר על-מנת לפרסם בעלון. כעת, כשהוא מופץ ב-20,000 עותקים, הפרסום עשוי אף להשתלם. בכל העניינים הללו, וכן בכל ענייני העלון והאגודה, ניתן לכתוב לכתובת מייל זו.

צר לי על העיסוק החוזר ונשנה בענין הכספי, אך אין מכך מנוס.

אם נעבור לענינים החביבים עלינו באמת, נמצא החודש חידוש גדול בעלון, והוא סיפור בהמשכים מאת הסופרת א. קאלוש, אשר בודאי ירתק את כולם. כמו-כן תמצאו חידושים רבים הפרוסים בכל מרחבי העלון, כמו גם חזרה על הדברים הידועים, בבחינת מזה ומזה אל תנח ידך.

כמו תמיד, אודה מאד לכל מי שיעביר הלאה את העלון למי שנראה לו שעשוי להיות מעוניין.

חודש טוב ומבורך,

יהודה אפשטיין.

“קדושת ציון”.

Download (PDF, Unknown)

Reprinted with permission.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.