קדושת ציון גליון #21

לכל החברים שלום רב,

אני מתנצל מעומק הלב על האיחור, כאשר בדרך-כלל אנו משתדלים להוציא את העלון לאור לקראת ראש חודש, ואילו כעת אנו זוכים לכך רק באמצעו. האיחור נגרם מסיבות טכניות כאלו ואחרות, אולם כל עכבה לטובה, והנה זכינו להוציאו בפסח שני, בו למדנו שניתן לתקן כאשר הדבר אינו נעשה בזמן… .

גליון זה עומד בסימן הכינוס הגדול אותו אנחנו עתידים לערוך ביום כ”ח אייר באולמי “תמיר” בירושלים באולם העגול, שם נתכנס לועידה הארצית של “קדושת ציון” ונודה לה’ על נסיו הגדולים שעשה לעמו.

מלבד זאת תמצאו מאמרים רבים ומגוונים בנושאים המעניינים את קוראי “קדושת ציון”.

אני שמח לבשר, שבביקורים אצל רבנים שונים בציבור החרדי, חלקם ידועים מאד, זכינו להערכה רבה ולתמיכה בפעילותנו, ואנו שואבים מכך עידוד להמשך הדרך.

מלבד העלון מצורפת כאן הזמנה לאירוע, אשר חשוב מאד לעשות מאמץ ככל הניתן לבוא אליו ולהביא אליו כמה שיותר חברים ומכרים. אם אכן נצליח למלא את האולם, הדבר יתן תנופה אדירה לכל הפעילות, הן ההסברתית במסגרת העלון והן בתחומים נוספים, אותם אנו מנסים לפתח. אני קורא לכל אחד ואחד להעביר את ההזמנה הלאה לכל מקום שהוא יכול, איש איש לפי אפשרויותיו והעזרים הטכנולוגיים בהם הוא משתמש.

כמובן, שכל הפעילויות הללו עולות ממון רב, והועידה הארצית בראשן, ועל-כן מצורף קובץ נוסף ובו קריאה להשתתף בעלות המפעל הזה, אשר חשוב לכולנו.

ושוב, סליחה לכל אלו אשר חיכו בקוצר רוח לעלון,

יהודה אפשטיין.

“קדושת ציון”.

דרישת ציון על טהרת הקודש ◆ דעת תורה בנושאי ארץ הקודש ת”ו

Download (PDF, Unknown)

Reprinted with permision.

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.