קדושת ציון גליון #19

דרישת ציון על טהרת הקודש ◆ דעת תורה בנושאי ארץ הקודש ת”ו

שלום רב וחודש טוב ומבורך לכל החברים,

אנו מתכבדים להגיש בפניכם את גליון חודש אדר של אגודת “קדושת ציון”, בו תמצאו מאמרים מרתקים בעניינים העומדים ברומו של עולם ובטבורה של ארץ, מאמרים הנוגעים ישירות לתורה וללימודה, מאמרים הנוגעים למצבנו כיום כאומה ומאמרים הקשורים לימי הפורים הבאים עלינו ועל כל ישראל לטובה.

כפי שתווכחו לדעת מקריאת העלון, אנו עומדים בסימן הרחבה של הפעילות, ורצוננו כעת למסד את מערך השיעורים בירושלים ובערים נוספות. הציבור נקרא לבוא ולהשתתף בשיעורים.

כמו-כן זכינו להקים מערך סיורים לימודיים מרתקים בעקבות תלמידי הגר”א בוני הארץ שיודרכו על-ידי מיטב המדריכים הן מקצועית והן רעיונית.

כפי שרבים מכם בודאי יודעים, העלון זוכה לתהודה רבה בקרב הציבור, ונשמח אם כל אחד יתרום לאותה תהודה בכך שיעביר אותו הלאה לאנשים שהוא סבור שעשויים להתעניין בו.

מכיון שהפעילות התרחבה ויש צורך מדי פעם במסירת הודעות לחברי הקבוצה וישנם כאלו שהדבר עשוי להטריד אותם, ישנה אפשרות לקבל אך ורק את העלון החודשי ולא את שאר ההודעות על שיעורים וכדומה. מי שמעוניין בכך יכול לשלוח בקשה למייל זה.

כמו-כן ניתן לשלוח למייל זה כל שאלה שתעלה ונשתדל לענות בהקדם. כמו תמיד, וביתר שאת בחודש אדר, נשמח לקבל תרומות בין חד-פעמיות ובין הוראות קבע, שכן הפעילות כיום נעשית מתוך אמצעים מצומצמים ובזכות מסירות הנפש של אנשים רבים העובדים בלא שכר, ולעיתים אף מוזילים מכיסם סכומים הגונים למען הפעילות. ככל שתהיינה תרומות כך תתאפשר הרחבת הפעילות.

הרוצה לקבל עלונים בדואר לצורך חלוקה אף הוא מוזמן ליצור קשר.

לרשותכם תמיד,

יהודה אפשטיין.

קדושת ציון.

Download (PDF, Unknown)

Reprinted with permission.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.