קדושת ציון גליון #18

לכל החברים שלום רב,

אנו מתכבדים להגיש בפניכם את גליון חודש שבט הבא עלינו לטובה של אגודת “קדושת ציון”. בגליון זה תמצאו מאמרים מרתקים העוסקים בנושאים שברומו של עולם וברומה של אומה היודעת את ה’ ושואפת למלכותו. המאמרים עוסקים בכל הרבדים של התורה – בהבנת המקרא, בתושבע”פ הן בעיון והן להלכה, בהבנת דברי ימות עם עולם לאור התורה המסורה, ברעיונות הפנימיים של התורה ובכל מה שחשוב ליהודי החי בתקופתנו ואשר גורל האומה יקר לליבו.

כמו תמיד, הפצת העלון (למעט הגרסה הממוחשבת) נעשית על-ידי פעילים מסורים – אברכים ובחורים – המבינים את חשיבות העניין ואשר עובדים שעות רבות ללא כל צפיה לתמורה, מלבד הסיפוק שבעשיית הדבר הנכון מפני שהוא נכון. בזכות אותם אנשים אנו זוכים להגיע לרוב מרכזי היהדות החרדית בארץ הקודש ולהתגבר על קשיים שונים שמנסים גורמים מסוימים להעמיד על דרכנו. עם זאת, עלויות הדפוס וההפצה הן רבות, והעלון אינו יכול להתקיים בלא תרומותיהם של אלו אשר ביכולתם לעזור, איש איש לפי מהללו. נודה מאד למי שירתם למשימה וירים את תרומתו – לשם כך ניתן לחזור למייל זה או להתקשר למספר 052-7178725.

מלבד העלון, אגודת “קדושת ציון” פועלת במישורים נוספים, בעיקר במה שקשור ללימוד וחינוך בקרב צעירים ומבוגרים כאחד. החודש צפויה להתחיל סדרת שיעורים בירושלים, עליה תבוא הודעה בעזר ה’. מי שמעוניין ליזום שיעור באזור מגוריו מוזמן גם הוא ליצור עמנו קשר, ואנו נעשה כמיטב יכולתנו לשלוח את אחד הרבנים.

פרט לכך, זכינו בסייעתא דשמיא מופלאה, תוך שיתוף עם כולל “דורשי ציון”, אשר ראשיו נמנים על מייסדי אגודת “קדושת ציון” ואשר עזרתם לא תסולא בפז, ולפני מספר שבועות נפתחה ישיבה לבחורים בני עליה מבקשי אמת, אשר מגמתם ללמוד את תורת ה’ לאמתה מתוך התמדה מופלאה ומסירות, ותוך הנחלת הערכים התורניים המוכרים לקוראי עלוני “קדושת ציון”. מצ”ב מכתב למוקירי התורה בעניין ישיבה זו.

בכל שאלה, כמו תמיד, ניתן לפנות אלינו, ונשתדל לעמוד לרשותכם בכל עת.

בברכה,

אגודת “קדושת ציון”.

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Reprinted with permission.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.