קדושת ציון גליון #13

שלום רב לכל החברים,

מצ”ב גליון 13 של אגודת “קדושת ציון”, הצפוי לרדת לדפוס לקראת ראש החודש הבא עלינו לטובה.

אנו מקוים שתהנו מהחומר המרתק והמגוון. אנו משתדלים כל העת להוסיף ולגלות נדבכים נוספים בבנין של קדושת ציון, כך שבכל גליון יצא הקורא עם תוספת שלא הייתה לו עד כה.

לאור הבקשות הרבות לחומרים שונים ומגוונים, לא ראינו מנוס מלהגדיל את העלון מ-8 עמודים ל-12. כמובן, שהדבר כרוך בהוצאות בלתי מבוטלות, ועל-כן הבקשה להשתתפות בהוצאות, עליה אני נאלץ לחזור מדי חודש, מקבלת יתר תוקף הפעם. פרט לכך, רצוננו להוציא עוד החודש חוברת שתכלול את העלונים שהיו עד כה, וכן בכוונתנו להוציא עלון מוגדל (16 עמודים) לחודש תשרי הקרוב בשל החגים הרבים שמצריכים דיון נרחב. הדברים הללו עולים ממון רב, וזאת מלבד ההוצאות השוטפות והשיאפה להרחיב את פעילות האגודה בתחומים נוספים ובתוכם הקמת מערך שיעורים לציבור הרחב.

נודה לכל מי שיעביר את העלון הלאה לקבוצת אנשי הקשר שלו. אשמח גם לקבל דיווח מכל מי ששולח הלאה לכמה אנשים הוא שולח.

לתרומות, להוראות קבע, לשאלות והערות ולכל עניין טכני, רעיוני ואחר – ניתן לפנות לכתובת מייל זו או לטלפון 052-7178725. בענייני הפצה בריכוזים השונים ניתן ליצור קשר בטלפון 052-7137627.

חודש טוב ומבורך,

יהודה אפשטיין.

“קדושת ציון”.

דרישת ציון על טהרת הקודש ◆ דעת תורה בנושאי ארץ הקודש ת”ו

Download (PDF, Unknown)

Reprinted with permission.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.