צה”ל חוטף יתומים לעקר משפחת גר

Download (PDF, 50KB)

Reprinted with permission.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.