פתרון החידה

בתגובתנו לחוברת נגד “קדושת ציון” שאלנו: מיהו ש.נ.?

כעת קבלתי את תשובת מערכת קדושת ציון:

… מדובר בחברנו היקר הרב שאול ניר, ממייסדי האגודה וממפיצי “קול התור“. בעבר היה במחתרת היהודית. שאול נפצע באופן קשה לפני שנה בחנוכה מירי מחבלים בשומרון, ובחסדי ה התאושש. בעת פציעתו ביקשנו בעלונים מהציבור להתפלל לרפואתו, ומכאן לקחו שונאי ציון את שמו ובטפשותם הבינו שהוא מ”מייסדי הציונות הדתית”.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.