פרשת רדיפת הרב עוזי משולם

עוזי משולם חטיפת ילדי תימן

Uploaded on Oct 27, 2007

פרשת חטיפת ילדי תימן ורדיפת גורמי ממסד אחרי עוזי משולם ומשפחתו על מנת להשתיק את הפרשה. לפני כ-7 חודשים רצחו את גיסו של עמי משולם, איתמר לחיאני ז”ל.

From Youtube, here.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.