איסורי פריצות מביאים לפירוק משפחות

תורת העם היהודי אוסרת על חתונות מעורבות וריקודים מעורבים flier

From here.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.