פייגליניזם על רגל אחת

הישראלי צריך את הערבי כדי לשכוח שהוא יהודי.

מקור: כאן.

ועם כזית בשר:

מדינת ישראל ניסתה לבנות זהות ישראלית חדשה המנותקת מזהויות קודמות. רצינו להיות עם ככול העמים ולכן המצאנו את הישראליות. לא כנדבך נוסף על גב היהדות אלא כזהות חדשה. אם רק יהודי יכול היה להיות ישראלי אז לא בנינו שום זהות חדשה. בסך הכל קיבלנו את אותה גברת יהודית, בשינוי אדרת מדינית. אבל אם אנחנו רוצים ישראליות חדשה, כזו שלא תלויה ביהדות – אז אנחנו חייבים את הערבים. כי הם המיעוט האתני הלא יהודי הגדול במדינה. ואם הם לא יכולים להיות ישראלים אז הניסיון בבניית זהות ישראלית חדשה – נכשל. רק יהודים יכולים להיות ישראלים. ובמשפט אחד פשוט – הישראלי צריך את הערבי כדי לשכוח שהוא יהודי.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.