“פוליטיקה זוהי תורת הניצול ההדדי” 

– דברי משה שרת, בישיבת הנהלת הסוכנות היהודית

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.