פוליטיקה ועבודה זרה

ואלמלא היה [ירבעם] חכם בעיניו בתחילה, לחשוב מחשבת רעה של פולאטיקה בלע”ז, לא היה מקום אל הכוח החיצון לפתותו ולהביאו לידי עבודה זרה

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.