עתידה תורה שתשתכח מישראל

לידידי ורעי, מורי ורבותי
מצורף בזה קול קורא מבית הועד לעריכת כתבי רבותינו
לכתיבת מאמרים בנושא דרכי הלימוד בתורה שבעל פה.
זוכה דורינו לחזות מאות אלפי לומדים בתורה שבעל פה,
חשיבות מיוחדת יש לפתח דיון בשאלות של דרכי לימוד
ולכך מוקדש הגיליון הנוכחי של בית הוועד.
בברכת התורה,
אליהו סולוביציק

Download (PDF, Unknown)

Reprinted with permission.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.