עשה מלאכתך ארעי ותורתך קבע

אל תיגע להעשיר וגו’, אם תשיג למחייתך ודי סיפוקך במלאכתך בטורח בינוני אל תיגע את נפשך ואל תעמול יותר מדי סיפוקך כדי להתעשר. מבינתך חדל. כי אין העושר תלוי בחריצות, בלתי בגזירת הש”י. והנה יתכן שתיגע יום ולילה ולא תתעשר, וחדל מבינתך אם תדמה בנפשך לפי שכלך כי באמת תתעשר. ואל בינתך אל תשען, א”כ איפה למה תכלה כחך על הספק.

מקור: רבינו יונה על משלי כ”ג ד’

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.