על בטלה בסדרי הכולל

לכל האברכים, ה’ עליהם יחיו !

פברואר 4, 2016 מאת amhasefer

בע”ה

רשימה לפרשת משפטים

מעמד הר סיני מוקף משני צדדיו בהלכות ש”בין אדם לחברו”: בתחילת פרשת יתרו, “ושפטו את העם בכל עת”, ובפרשת משפטים שלפנינו.

מדרש רבה ממשיל זאת למטרונה שהיתה מהלכת, ומלפניה ומאחוריה הולכים שומרי הראש, אנשים חמושים בכלי זין. “כך התורה דינין מלפניה ודינין מאחריה והיא באמצע” (פרשה ל, פסקה ג).

אפשר ללמוד מכאן על חשיבות היושר וההגינות ביחסים בין בני אדם.

שח לי חסיד גור הרב הרשל מורגנשטרן זצ”ל, מייסד מכון ” אוצרות גאוני פולין”. פעם בא חסיד לאדמו”ר “בית ישראל” מגור וסיפר בשבחו של פלוני, שהוא צדיק וירא שמים מרבים. הרבי שאל אותו קצרות: זאת מניין לך, האם היה לך עסק (ממוני) איתו? כלומר יראת שמים נמדדת במבחן הכסף. קנה המידה ליראת שמים זו הגינות עסקית !

בהקשר זה אני מבקש להציג את המסמך הבא.

מצאתי אותו על דלפק הספריה לפני כשנה ואינני יודע מי הניחו שם.

בסך הכל זהו דף נייר פשוט, שכנראה היה תלוי על מזוזת פתח אחד הכוללים או על לוח מודעות סמוך.

במודעה, ראש הכולל גוער בתלמידיו על הנוכחות שלהם ב”כולל” ועל הזלזול בשעות הלימוד. הכאב ניכר מקירות ליבו של הכותב וניסוח הדברים חד וחריף.

אברכים

בס”ד

לכל האברכים ה’ עליהם יחיו!

רצוני להזכיר למי שאולי שכח שכל יציאה שהיא למעלה מרבע שעה נרשמת, ונא אל תבואו בטענות במקרה שנשב על כסא דין בסוף החודש.

יש לציין שזה מכעיר (אולי צ”ל מעכיר) את האוירה, מבלי להביא בחשבון את הדבורים על דא ועל הא, עם חברותא אחרת ועוד,

[יש בילקוט שמעוני יחזקאל ט”ז ורש”י שם, שכאשר עבדו למולך היה מגיע הכהן של אותה ע”ז [עבודה זרה] ודופק על דלת פלוני ואומר לי היאך אתה, יושב בשלווה, המלך שלחני לומר לך שכל משפחה מכובדת באזורך מסרה בן אחד שימות על קידוש המולך והרבה קבלו עיטורי כבוד ואתה באחור גדול, אומר לו אותו אדם, חכה אשאל עם אשתי, וכשבאה נועצו בניהם, הנה נפתלי שלנו עובד יחד אתנו בשדה ולא נוכל למוסרו, ויהושע עובד במכולת, גם עליו לא נוכל לבטל, אה! שמעון לומד ניתן לומר עליו, נמסור אותו כפרה כדי שלא נפגר…

וכך במציאות המרה בתקופתנו, אם יש דבר כלשהו לסדר. עושים חשבון ודאי בזמן הפנוי מחוץ לסדר הלימוד בכולל א”א [אי אפשר] להקדיש כי צריך לעזור לאשה, ע”ח [על חשבון] המנוחה א'”א כי הגוף יתעייף והוא לא יהיו מוכשר לדבר בזמן הסדר, על חשבון האוכל ודאי א'”א. אבל כן ישנו סדר של ד’ שעות, אמנם שעה וחצי לסרוגין הולכים בשה”י פה”י [בשבת היום, פסח היום]. אבל בכל זאת נותרו שעתיים וחצי, וזמן זה של למוד התורה, הגוף מתעייף, ניתן לסדר את העסק ע”ח הלמוד כי זה חיוני לפי עצתו של היצר. וזה שאמרו חז”ל עוסק אדם בכל עניני העוה”ז [העולם הזה] מדבר דברים ולא מתעייף, קם ללמוד קם להתפלל ומתעייף]

תוכן המכתב מהדהד.

ראויים הדברים לתשומת לבנו, איש על מלאכתו ועל מקומו !

שבת שלום

אבישי

————————

ספריית הרמב”ם מתקוונת אליך.

שירותי סריקה ומשלוח חומר תורני מספרים וכתבי עת ישנים וחדשים ללא תשלום.

משתדלים לענות לכל פונה תוך 24 שעות.

כתבו אלינו:

[email protected]

From Am Hasefer, here.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.