עלון על פרשת אליעזר ברלנד

יש רגליים לדבר שחטא אליעזר ברלנד, ולא “אם ראית ת”ח שחטא בלילה על תהרהר אחריו ביום כו'”, אלא כעבריין, ובשאט נפש.

ומכיון שמפרסמים את החנפים מפני חילול השם, ובמקום שיש חילול השם אין חולקין כבוד לרב, יצאה חוברת שמבארת את העניין בהרחבה רבה. אינני יכול להעיד על כולו, אך שווה בדיקה מכמה טעמים, ובפרט עבור הצריך לזה. העלון נמצא באתר “ברסלב אמת” במדור השמאלי, ונקרא “ובערת הרע מקרבך”. הבאתי אותו גם כאן:

Download (PDF, Unknown)

השם יגדור פרצות עמנו, אמן!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.