סקרים ושקרים

התחזיות שוב נכשלו בחיזוי תוצאות משאל העם בבריטנה.

בימים שלפני ההצבעה חזו מרבית התחזיות יתרון קל ל”נשארים”.

אתמול בלילה, בשעה 1.00 אחר חצות, אחרי סגירת הקלפיות, כאשר כבר היו מדגמים עדיין אמרו: “4% יתרון לנשארים”.

אל תאמינו לתחזיות פוליטיות, משאלי דעת קהל ומדגמים. העושים את התחזיות מושפעים ממה שהם רוצים לראות, מהתוצאה הרצויה להם, מבחינה אידאולוגית. אין כזה דבר “תחזית אובייקטיבית”. וכול החזאים למיניהם נמצאים בצד אחד בלבד של המחלוקת האידאולוגית. אחידות הדעין האידאולוגית של התקשורת, האקדמיה והאליטות (המנותקים מהעם) היא תופעה מוזרה ומדהימה.

כול משאלי דעת הקהל והתחזיות הן חרטא-ברטא, כלומר – ניחוש מבוסס על נטיות אידאולוגיות. (ראו גם כאן).

יעקב

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.