ספר משלי על עון השתיקה

אל תשתוק!

משלי כ”ד ‘ – י”ב:

התרפית ביום צרה צר כחכה:

הצל לקחים למות ומטים להרג אם תחשוך:

כי תאמר הן לא ידענו זה הלא תכן לבות הוא יבין ונצר נפשך הוא ידע והשיב לאדם כפעלו:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.