ספר ‘מענה לאגרות’ נגד שו”ת אגרות משה

ספר זה כולו בא להפריך את שיטת פסיקתו ולימודו של הרב משה פיינשטיין (וכן תלמידיו ואחרים). הספר לא תימצא במאגרים תורניים רגילים כמובן… ראה את הספר בחינם כאן.

עם מי הצדק?

לנוחיות, הועלה אף לכאן:

Download (PDF, Unknown)

Reprinted with permission.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.